Ja sam za što god čime…

Ja sam za što god čime možeš izdržati noć.