Ljudska narav izrasta ili u biljku ili u korov, zato…

Ljudska narav izrasta ili u biljku ili u korov; zato valja na vreme zalevati jedno a čupati drugo.