Navika je najviša vlast u…

Navika je najviša vlast u ljudskom životu.