Sebičnjaci će zapaliti tuđu kuću, makar samo…

Sebičnjaci će zapaliti tuđu kuću, makar samo da na vatri skuvaju sebi jaje.