Sreća je kao berza; i često, ako…

Sreća je kao berza; i često, ako samo možeš malo pričekati, cena će pasti.