Žene su ljubavnice za mlade muževe, prijateljice…

Žene su ljubavnice za mlade muževe, prijateljice za zrele, a bolničarke za stare.