Mudri ljudi, ako se uspeju izvući iz neke ružne situacije, dobro će…

Mudri ljudi, ako se uspeju izvući iz neke ružne situacije, dobro će paziti da u nju ponovo ne upadnu.