Bolja je mala zarada danas…

Bolja je mala zarada danas nego velika sutra.

Objavljeno
Kategorizirano kao Novac Označeno