U svetu uglavnom caruje zlo, a…

U svetu uglavnom caruje zlo, a glavnu reč ima glupost.