Stare rane ne treba…

Stare rane ne treba oplakivati svežim suzama.