Najbolji način da ustanoviš da li možeš nekome verovati je…

Najbolji način da ustanoviš da li možeš nekome verovati je da mu sam prvi poveruješ.