Tanka je linija između smeha i bola…

Tanka je linija između smeha i bola, komedije i tragedije, humora i uvrede.