Nikada ne idite doktoru čije…

Nikada ne idite doktoru čije kancelarijske biljke su uginule.