Kada bih se ponovo rodila, pričala bih…

Kada bih se ponovo rodila, pričala bih mnogo manje a slušala mnogo više.