Ljubav nije primarno odnos prema određenoj osobi; to je…

Ljubav nije primarno odnos prema određenoj osobi; to je stav, orjentacija bića prema svetu kao celini, ne prema jednom objektu ljubavi.