Moderni čovek živi u obmani da zna šta želi, dok…

Moderni čovek živi u obmani da zna šta želi, dok u stvari želi ono što se od njega očekuje da želi.