Samo je osoba koja ima vere u sebe…

Samo je osoba koja ima vere u sebe u stanju da bude verna drugima.