Tvoj je posao odglumiti ulogu koja ti je…

Tvoj je posao odglumiti ulogu koja ti je dana što je bolje moguće.