Biblija i Crkva su oduvek bile najveći kamen spoticanja na…

Biblija i Crkva su oduvek bile najveći kamen spoticanja na putu emancipacije žena.