Ne laži svog lekara, ispovednika…

Ne laži svog lekara, ispovednika ni advokata.