Nije bitno šta radite, već…

Nije bitno šta radite, već kako to radite.