Neuspeh nije fatalan, ali…

Neuspeh nije fatalan, ali neuspeh da se promenite može biti.