Tužna je činjenica da mir možemo…

Tužna je činjenica da mir možemo obezbediti samo pripremom na rat.