Ako slobodno društvo ne može da pomogne mnogima koji su siromašni, onda…

Ako slobodno društvo ne može da pomogne mnogima koji su siromašni, onda ne može ni da sačuva malo onih koji su bogati.