Promene su zakon života. A oni koji gledaju samo na…

Promene su zakon života. A oni koji gledaju samo na prošlost ili sadašnjost sigurno će propustiti budućnost.