Shvatio sam da je život u suštini…

Shvatio sam da je život u suštini timski rad; timska igra.