Propustite obrok ako morate, ali…

Propustite obrok ako morate, ali ne propustite knjigu.