Kada znate šta želite, i želite ga dovoljno snažno…

Kada znate šta želite, i želite ga dovoljno snažno, pronaći ćete način da ga dobijete.