Mladima bi glavni predmet učenja morao biti taj da…

Mladima bi glavni predmet učenja morao biti taj da nauče podnositi samoću: ona je naime izvor sreće i duševnog mira.