Disciplina je most između…

Disciplina je most između ciljeva i ostvarenja.