Čak i najmanji pas može da…

Čak i najmanji pas može da podigne nogu na najveću zgradu.