Znam da postoje stvari koje nikad neće biti niti su bile zabavne…

Znam da postoje stvari koje nikad neće biti niti su bile zabavne. Takođe znam da ismevanje može biti štit, ali nikako oružje.