Uopšte me nije briga šta pišu o…

Uopšte me nije briga šta pišu o meni sve dok je istina.