Žene su te koje pokreću skalu emocija…

Žene su te koje pokreću skalu emocija od tačke A do tačke B.