Svaki narod se oseća superiorno u odnosu na druge narode…

Svaki narod se oseća superiorno u odnosu na druge narode. To raspiruje patriotizam- i ratove.