Sve što smo znali u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti je…

Sve što smo znali u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti je ništa u poređenju sa onim što nikada nećemo saznati.