Jedan savremenik je sa pravom rekao da su u ovom materijalistički obojenom dobu…

Jedan savremenik je sa pravom rekao da su u ovom materijalistički obojenom dobu, ozbiljni naučnici jedini duboko religiozni ljudi.