Charles de Foucauld citat

Charles de Foucauld citat

Evanđelje se ne razumije ako se samo čita; ono se razumije samo ako se čini.