Čovek može da umre, nacije da se uzdižu i padaju, ali…

Čovek može da umre, nacije da se uzdižu i padaju, ali ideja i dalje živi.