Inače, kad jedva probuđen sretnem prvog čoveka na ulici, taj…

Inače, kad jedva probuđen sretnem prvog čoveka na ulici, taj, da izviniš, najebe. Mislim na saradnike, ne na goste. Opsujem ga, a on mi kaže: „Pa ništa nisam uradio”, a ja mu odgovorim: „Uradićeš.”