Ljudi koji imaju hrabrosti i karaktera drugim su…

Ljudi koji imaju hrabrosti i karaktera drugim su ljudima uvek neugodni.