Čak i kad sam manjina od jednog čoveka…

Čak i kad sam manjina od jednog čoveka, istina je i dalje istina.