Kada radiš za druge, radi tako…

Kada radiš za druge, radi tako posvećeno kao da radiš za sebe.