U ovom svetu samo ljubav zaslužuje baš sve. Ostalo…

U ovom svetu samo ljubav zaslužuje baš sve. Ostalo nema nikakve logike. Pobednik je sam.