Samo snaga može da sarađuje. Slabost…

Samo snaga može da sarađuje. Slabost može samo da moli.