Kad bi kamen koji pada imao svesti, on bi…

Kad bi kamen koji pada imao svesti, on bi držao da je njegovo padanje rezultat njegove slobodne volje.