Muzika je posrednik između duhovnog i…

Muzika je posrednik između duhovnog i osećajnog života.