Nije moguće živeti ugodan život ako se ne živi mudro, časno i pravedno, i…

Nije moguće živeti ugodan život ako se ne živi mudro, časno i pravedno, i nije moguće živeti mudro, časno i pravedno, ako se ne živi ugodno.