Ernest Hemingway citat

Ernest Hemingway citat

Mladost imamo zato da činimo gluposti, a starost da za tim glupostima žalimo.