Alan Bond citat

Alan Bond citat

Oduvijek sam radio vrlo naporno, a što sam teže radio, imao sam više sreće.